علی اکبر لطیفیان

اشعار ویژه (پیشنهادی)

ناقه نشین

 

کسی نداد، جواب سلام هایش را
به احترام نبردند نام هایش را

تمام مردم نامرد خویش را کوفه…
به کوچه ریخته حتی غلام هایش را

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام صادق (ع)

بساط روضه

مگر رسول به وصفش بیان کند سخنی
که وصف ذات خدا نیست کار همچو منی

جواب هر چه که باشد نوازش است مرا
خدا کند بنوازد مرا ولو به ” لن ” ی

بیشتر بخوانید »

شعر مناجات با خدا

شب نشینی

به پای درد و دل بنده چاه کم آورد
مقابل جگر من که آه کم آورد

به پیش هیچ کسی کج نگشت گردن من
ولی مقابل این بارگاه کم آورد

بیشتر بخوانید »

شعر مناجات با خدا

غفران

یک قطره اشک شرم مرا “یم” حساب کرد
کوثر حساب کرد، و زمزم حساب کرد

آه یکى گرفت، به پاى همه نوشت
ما باهم آمدیم که با هم حساب کرد

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام حسن (ع)

یا کریم اهل بیت

این خانواده آینه های خدائی اند
در انتهای جاده ی بی انتهائی اند

خیل ملک مقابلشان سجده می کنند
اینها خدا نی اند ولیکن خدائی اند

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت اهل بيت (ع)

لیله قدر است

پر خرد نرسد تا معانی نامش
شکسته بال خیال از تصور بامش

چگونه وصف کنم جایگاه زهرا را
کسی که جنت ما هست تحت اقدامش

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

فاطمه گریان پهلو نیست

این که دارد میرود از خانه ، سامان من است
بسکه حیرانش شدم یک شهر حیران من است

نیست دیگر هیچ امیدی برمداوای دلم
اینکه افتاده به جانش درد،درمان من است

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

روز آخری

هر چند پر شکسته شدی و نمی پری
اما هنوز، مثل همیشه کبوتری
شکر خدا که پاشدی و راه می روی
انگار فاطمه کمی امروز بهتریبیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

مگو از عشق

 
عوض آنکه لب تشنه به آبش برسد
قسمت ما بود این که به سرابش برسد

طی این فاصله با مرکب شب کوتاه است
یک سحر کاش که پایم به رکابش برسدبیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

بار ما را نخریدن

بار ما را نخریدن به اصرار کشید
لطف او جنس مرا سوی خریدار کشید

جگرم آب شد و ریخت که خاموش شدیم
چقدر سوختنت از جگرم کار کشیدبیشتر بخوانید »

بستن
بستن