مهدی رحیمی

شعر مصائب اسارت شام

زینت الله اکبر

به وقت خطبه خوانی مثل حیدر می شود زینب
به هفده معجزه بر نی پیمبر می شود زینب

من از نامش که زینت بر علی گشته ست فهمیدم
زمانی زینت الله اکبر می شود زینب

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت رقيه (س)

دختر دردانه ات

در شام راه افتاد کم کم یک سپاه از شب
جوری که می ترسید شب از راه و راه از شب

سمت خرابه راه افتاده سپاه کُفر
با یک جناح از تازیانه یک جناح از شب

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات حضرت زهرا (س)

طریق نوکری

همان طوری که هر رودی به کوثر ختم خواهد شد
تمام راه ها حتماً به حیدر ختم خواهد شد

از آن جایی که فضه آخرین حدّ کنیزی شد
طریق نوکری کردن به قنبر ختم خواهد شد

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت عباس (ع)

ساقی العطاشا

به نام او هوالباقی
به میدان می روی ای اولین و آخرین ساقی
من از ابروت فهمیدم
که هم جبار و هم قهار و هم رحمان و رزاقی

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

حُب حیدر

سر می آورد او اگر،ما سرورش را داشتیم
هرچه رو می کرد او،بالاترش را داشتیم

زاهد بی عقل می گفت از عذاب روز حشر
ما گنه کاران شفیع محشرش را داشتیم

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

شفیع روز محشر

به ظالم خَم نخواهد گشت قطعا قد و بالایش
کسی که روز و شب با یاعلی برخیزد ازجایش

اگر که ذوالفقارش سر برون آرد به قهر خود
منافق را به آنی می کند از جمع مِنهایش

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام جواد (ع)

ستم

در دست تو عیار کرم می شود زیاد
در سایه سار اسم تو کم می شود زیاد

نوبت به گفتن از سر زلفت که می شود
بی شک شهید اهل قلم می شود زیاد

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات امام رضا (ع)

نقّاره

وقتی به دست تو دلش را داد افتاد
وقتی نگاه تو بر او افتاد،افتاد

در حد یک انگور اشکش ریخت آن وقت
در حد مِی جوشید و در ایجاد افتاد

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات امام رضا (ع)

سقاخانه

مثل سربازی که هستی اش به لشکر بسته است
آبروی من به زوار تو آخر بسته است

خط خطی هستم ولی بین جماعت مخفی ام
مثل برگی که وجود او به دفتر بسته است

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات امام رضا (ع)

پنجره فولاد

آهو آمد سوی تو آرام شد،پس می شود
در حریمت هرکه بی کس می رود کس می شود

یک عبای آبی و عمامه ای از جنس نور
آسمان از دست این گنبد مُلبّس می شود

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن