صفحه اصلی / شعر ولادت اهل بيت (ع) / شعر ولادت اميرالمومنين (ع)

شعر ولادت اميرالمومنين (ع)

شعر مدح امیرالمؤمنین ‌(ع)

هر کس که با آل علی همراه می گردد شرح حدیث “وال من والاه” می گردد “حُبّ علیٌ کُلّ دین و بُغض حیدر کفر” اینجاست که “فی الدین لا اکراه” می گردد

ادامه »

شعر مدح امیرالمومنین

وا نشد جبریل اگر سمت نجف بال و پرش بهتر آنکه بر زمین جاری شود خاکسترش خوش به حال آن کبوتر بچه ای که تا سحر میپرد از صحن ایوانش به صحن دیگرش

ادامه »

شعر مدح امیرالمومنین ع

به زمین نبسته ام دل به هوای آسمانش زده ام گره دلم را به پر کبوترانش شده ام اسیر لطفش شده ام گدای نانش همه عمر برندارم سر خود از آستانش که فقط سپرده ام دل به علی و خاندانش

ادامه »

شعر ولادت امیرالممومنین ع

چون تو زاده شدی درون حرم دشمن از کعبه منزجر میشد گر به رویش ترک نمی افتاد خانه کعبه منفجر میشد

ادامه »

شعر مدح امیرالمومنین ع

چون درخت پسته که در خاک رفسنجان طلاست درنجف وقتی بنوشی چایی گیلان طلاست گرچه درجام طلا،دور ازتو خواهد شد نجس برضریح تو ولی انگور آویزان طلاست

ادامه »

شعر ولادت حضرت علی ع

ای کاش من را خاک پای خود بدانی منت گذاری روی چشمانم بمانی رکن طلوعت خانه پروردگار است ای صاحب اعجازهای جاودانی

ادامه »

شعر مدح امیرالمومنین ع

کیست که در مدحش از ، شعر کمر بشکند کیست که جبریلِ عشق آمده پَر بشکند کیست که بازار او بزم شکر بشکند لحظه‌ی تحویل اوست دور قمر بشکند هیج تعجب مکن کعبه اگر بشکند آمده خاک نجف قیمتِ زر بشکند

ادامه »

شعر ولادت امیرالمومنین علی ع

پس از سه روز درِ کعبه ناگهان واشد تمامِ مکه پُر از شور و شوق و غوغا شد زِ خانه آمده انگار صاحبِ خانه که چشم‌ها همگی غرقِ در تماشا شد

ادامه »

شعر مدح امیر المومنین ع

تا ابد قبلگاه اهل ولاست کعبه ای که مقام شیر خداست اصل توحید با علی بر پاست کعبه زاده یکیست! حیدر ماست!

ادامه »

شعر مدح امیرالمومنین ع

بوی گلاب از در و دیوار بگذرد حیدر اگر که از سر بازار بگذرد امید وصل حضرت حیدر سبب شده ست روزی میثم از قِبَل دار بگذرد

ادامه »