شعر ولادت حضرت زهرا (س)

شعر ولادت اهل بيت (ع)

روز وانفسا

ای که در باغ نبی بوی بهاری فاطمه
خانه ی شیر خدا را خانه داری فاطمه
روز سختی ها علی را ذوالفقاری فاطمه
مریم و آسیه را تو اعتباری فاطمه بیشتر بخوانید »

شعر ولادت اهل بيت (ع)

نورِ زهرا

نور،زهرا شد و مُنوّر شد
شب قدر نبی مُقدّر شد

نه خدیجه به دامنش آورد
بلکه زهرا خدیجه آور شد

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت اهل بيت (ع)

لیلا تر از لیلا

امشب بر آنم تا برایت در همین دنیا
با حشر ابیات غزل محشر کنم بر پا

امشب بر آنم تا تو را خورشید بنویسم
اما کجا خورشید می تابد چنین زهرا

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت اهل بيت (ع)

لیلهالقدر

لیلهالقدر زمین سوره ی کوثر شده است
نه فقط بر پدرش بر همه مادر شده است

شده از لطفش اگر سائل در مانده، عروس
چادرش سرّ مسلمانی کافر شده است

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت اهل بيت (ع)

خیر النسا

مظهر خیر النسا تا روز محشر فاطمه است
آسیه، مریم، خدیجه خوب و بهتر فاطمه است

فاطمه حتی طهارت را طهارت می‌دهد
آب با اینکه مطهر هست اطهر فاطمه است

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت اهل بيت (ع)

میوه‌ی ملکوتی

همان زمان که در آفاقِ عرش ، دیده شدی
برای قصه‌ی لولاک ، برگزیده شدی
تو میوه‌ی ملکوتی که در شب معراج
به اذن حضرت پروردگار ، چیده شدی

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت اهل بيت (ع)

علت خلق جهان

چشم وا کردم و دیدم به دلم واهمه بود
ظاهرا گریه ولی روی لبم زمزمه بود
ذکر می گفتم اگر باعث بُهت همه بود
علت خلق جهان آمدن فاطمه بود
بیشتر بخوانید »

شعر ولادت اهل بيت (ع)

لیله قدر است

پر خرد نرسد تا معانی نامش
شکسته بال خیال از تصور بامش

چگونه وصف کنم جایگاه زهرا را
کسی که جنت ما هست تحت اقدامش

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت اهل بيت (ع)

مادرم آمده ست

مستم و کوچه کوچه مینالم
مستِ مستم ، ولی سرِحالم
انا مجنون ، ایُّهاالعالم
خوش درآمد عجب شبی ، فالم
بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

مادرانه پا به روی چشم خشک من گذار

 

 

چادرت وقتی یهودی را مسلمان می کند
یک نگاهت عالمی را مثل سلمان می کند

نوکرانت جای خود آنها که صاحب منصبند
بلکه مور خانه ات کار سلیمان می کند

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن