شعر ولادت اهل بيت (ع)

یا رضیع الحسین (ع)

چشمه ی عشق که جوشید خدا لب تر کرد

بانی خلق جهان را نفس کوثر کرد

هر چه جوشید علی بود ؛ علی بود و خدا

نمک سفره ی این طائفه را حیدر کرد

بیشتر بخوانید »

مظهر ذات

آمدی و گشته دعا عاشقت
زمزمه و شور و نوا عاشقت
روی مهت کرده مرا عاشقت
حضرت سجاد خدا عاشقتبیشتر بخوانید »

عزیز دل

باید شروع کنیم به نام خدای علم
چون میرسد به گوش دوعالم صدای علم

غیر از یقین به ظن کسی اعتماد نیست
ظن و گمان و حدس تمامش فدای علم

بیشتر بخوانید »

نماز عشق

 
 

بنام نامیِ أحد، نامه شروع میکنم
برابرِ خدای خود، باز خضوع میکنم
نماز عشق میکنم اقامه با حضورِ دل
همینکه خالصانه بر درش خشوع میکنمبیشتر بخوانید »

رحمت فراوان

مدینه منتظر رحمتی فراوان است
دل کویری ما مستحق باران است
دلی به بار نشسته در این طلیعه ی نور
که در هوای کسی تا همیشه حیران استبیشتر بخوانید »

فرشته عشق

شب است و باز، مبارک شبی است؛ ای ساقی
کلید میکده در دست کیست، ای ساقی
فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی

بخواه جام و شرابی به خاک آدم ریز

بیشتر بخوانید »

بوی عشق

کاش یک مرتبه …فقط یکبار
می شدم زائر نـگاهِ نـگار

می شدم زائر غبـاری که…
می دهد بوی عشق… بوی بهار

بیشتر بخوانید »

حضرت دوست

چشم ها در پی دیدار به گردش آید
ذره چون گشت پدیدار به گردش آید
دیده ها در طلب یار به گردش آید
آسمان گشته چو دوّار به گردش آید

بیشتر بخوانید »

روی دل آرای تو

قلب زمین دلشده ی ، روی دل آرای تو شد
روح زمان در طلب و ، شوق تماشای تو شد

مرکز پرگار وجود ، کمان ابروان تو
هر که در این دایره بود ، واله و شیدای تو شد

بیشتر بخوانید »

رتبه

به تن خسته ام توان دادند
به دودستم دوباره جان دادند
نا امید از بیان شدم اما
ناگهان بر دهان زبان دادند
بیشتر بخوانید »

بستن
بستن