اشعار ویژه (پیشنهادی)

اشعار ویژه (پیشنهادی)

بوی گل پیچید

خرمن غصه ها شرار گرفت
سوز را حملهء بهار گرفت
سینهء سبزه ها قرار گرفت
بلبل از پای غنچه خوار گرفت

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

اولین قبله ی توحید

عاقبت زلف تو را باد بهم می ریزد
دل از این لطف خداداد بهم می ریزد
حرف شیرین شده، فرهاد بهم می ریزد

اینکه می آیی و رخساره بر افروخته ای بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

مادر فاطمه

من که جبریل نیستم بانو
از تو گفتن برای من سخت است
کار هرکس نبود کار تو بود
مادر فاطمه شدن سخت است

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

ساعات آخر

دیگر توانی در میان پیکرت نیست
آقا رمق بین دو چشمان ترت نیست

لعنت به این زهری که آبت کرد این طور
در بسترت انگار جسم لاغرت نیست

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

پسرش آمده به بالینش

بین بستر در اوج تنهایی
بی صدا مانده شیونش انگار
با لبی تشنه از جفای زهر
لرزه افتاده در تنش انگار

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

خوشه ی انگور عسکری

حسن شدی که کریمان فقط دوتا باشند
دوتا کریم در عالم برای ما باشند

حسن شدی که اگر از بقیع برگشتند
کبوتران همه راهی سامرا باشند

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

مولایم حسین

آنچه را داریم ما عیسی ابن مریم هم نداشت
قبل از او نه قبل تر،در چنته آدم هم نداشت

دم نمیزد نوح اگر از نام مولایم حسین
عمر طولانی که نه،کشتی محکم هم نداشت

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

یا ولی الله

روزی ام را روزگارم تا که آجر می کند
ظرف خالی مرا صاحب زمان پر می کند

من کمی سختی که می بینم شکایت می کنم
آدم عاقل ولی اول تفکر می کند

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

فاطمه بر اسم حیدر غیرتی ست

 

 

در شلوغی گذرها غالبا
سخت خواهد بود تنها رد شدن
وای اگر دعوا نباشد تن به تن
مانده باشد بین سیصد مرد!زن..

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

زهرای اطهر

چنان بخشیده حق بر فاطمه نام عزیزش را
که حتی برده بالا عزتش شأن کنیزش را

بساط فیض عالم بر رضای فاطمه بند است
مقرب می کند زهرای اطهر مستفیضش را

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن