اشعار ویژه (پیشنهادی)

اشعار ویژه (پیشنهادی)

در انتظارِ تو

دوباره حرف دل عاشق تو بین دهان است
چنان گُدازه ی آتش فشان که در فوران است

چه پاسخی ز سلام تو بشنویم شب و روز
که جمع های جهان هرچه هست جمع کران است

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

عطر سیب

زعطر سیب تو مدهوش دیدم کلِ عطاران عالم را

زپا انداخته داغِ غمِ عشقِ تو غمخواران عالم را

از ان لحظه که روی دست خود قنداقه ی شش ماهه را بردی

خدا داند بدهکار خودت کردی طلب کاران عالم را

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

ماه پیغمبر

باز هم فصل روضه‌ها آمد
بانگ حی علی‌العزا آمد
نام زهرا که بین ما آمد
حال ما بین روضه جا آمد

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

نادعلی

از ساقی الست شراب کهن خرید
یوسف برای وصل،نجف پیرهن خرید
از شوق وصل کوی تو باید کفن خرید
سجاده را فروخت،جنون را به تن خرید

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

ظاهراً بهترى

بوى نانت مدینه را پر کرد
با تن خسته کار کردى باز؟
من که گفتم غذا نیازى نیست
إز چه رو پس تو بار کردى باز؟

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

تو فاطمه داری

 

من زنده ام آن وقت تو زار و حزین باشی
تو فاطمه داری ، چرا خانه نشین باشی

پهلو شکسته هم به دردت میخورم یعنی…
هرگز نیازی نیست فکرِ آن و این باشی!

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

جای پنجه روی گل

رو که سیلی می خورد آثار می ماند به جا
جای پنجه روی گل بسیار می ماند به جا

دست سنگینی اگر چرخید روی صورتی
زیر پاها یک خط دوّار می ماند به جا

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

نرو مادر بمان

درجواب التماس دخترت مادر بمان
من قسم دادم تو را جان علی دیگر بمان

بیشتر در خانه پیش کودکان خسته باش
گوشه ی این بیت الاحزان مادرم کمتر بمان

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

طلبکار توایم

 

با وجودی که یقینأ ما بدهکار توایم
مانده ام دیگر چرا دائم طلبکار توایم

نه نشد باشیم ما زینت برای اهلبیت
شرمسارم اکثر اوقات را عار توایم

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

حضرت باوقار

کار هر عابدی که عرفان نیست
هر زمانی که وقت باران نیست
مست باده شدن که آسان نیست
می وپیمانه ها فراوان نیست

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن