حمید رضا قربانی

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

خمارم من

خمارم من خمار باده های زیر ایوانش
مرا شکری است تا هم رشته هستم با خمارانش

نوشتن,آب,بابا را سگ کویش به من آموخت
کسی که صد چو عیسی میشود طفل دبستانش

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن