شعر شهادت حضرت محمد

شعر شهادت پيامبر اكرم (ص)

رســولِ مهربانی

قرآن به جز او بر کسی نازل نمی شد
دیــــنِ خدا با هیچکس کامِل نمی شد

دیگر کسی غیر از رســولِ مهربانی
یک لحظه در غارِ حَرا داخِل نمی شد

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت پيامبر اكرم (ص)

رحمةٌ لِلعالمین

به جز او از کسی حق در همه ادیان نخواهد گفت
خدا غیر از محمد در جوابی «جان» نخواهد گفت

بهشتی بود رخسارش که بویش تا قرن میرفت
چه ها دیده اویس از او که از رضوان نخواهد گفت

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت پيامبر اكرم (ص)

غم مارا تماشا کن

دو چشم بی رمق وا کن پدر جان

غم مارا تماشا کن پدر جان

همه پشت و پناه ما تو هستی

نظر بر حال زهرا کن پدر جانبیشتر بخوانید »

شعر شهادت پيامبر اكرم (ص)

رسول مهربانی…

روزی که قلبم داغ دار مادرم بود

بابادلم خوش بود دستت برسرم بود

بابادلم خوش بود هستی در بر من

هستی همیشه هم پدرهم مادر من

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن