شعر مناجات با خدا و روضه

اشعار ویژه (پیشنهادی)

غفلت از یار

ذره ذره معصیت کل وجودم را گرفت
بنده ی دنیا شدن, بال صعودم را گرفت

خواستم وارد شوم بر اهل توبه ناگهان
مشکلی عارض شد و راه ورودم را گرفت

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

مناجات با خدا و روضه سیدالشهدا

ببین از درد مالامال هستم
رها از هر چه قیل و قال هستم
دوباره سفره ی لطف تو پهن است
منم که سائل هر سال هستم

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن