شعر هجوم به خانه وحی

اشعار ویژه (پیشنهادی)

طفل فاطمه

اگرچه نام تو تسبیح ذکر عام نباشد
نمی شود که تو باشی و از تو نام نباشد

تو جرم واضحشانی, چه قدْر ازتو نگفتند
که روی قاتلت انگشت اتهام نباشد

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

شعر روضه هجوم به خانه وحی

قلب دنیا سنگ شد وقتی که آن در می شکست

باید از شرمندگی انجا زمین سر  می شکست

فاجعه تازه رقم می خورد وقتی کوچه دید

در کمال بهت مردم قلب حیدر می شکست
بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

شعر هجوم به خانه وحی

از میِ بغض امیرالمؤمنین ساغر زدند
با جسارت تازیانه بر تن کوثر زدند

شاهدم قول «من آذاها فقد آذانی» است
آن جنایت‌پیشگان سیلی به پیغمبر زند
بیشتر بخوانید »

بستن
بستن