شعر یا اله العاصین

اشعار ویژه (پیشنهادی)

غفلت از یار

ذره ذره معصیت کل وجودم را گرفت
بنده ی دنیا شدن, بال صعودم را گرفت

خواستم وارد شوم بر اهل توبه ناگهان
مشکلی عارض شد و راه ورودم را گرفت

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن