صالح سجادی

شعر شهادت امام رضا (ع)

بار زهر

اولین حبّه را که می‌خوردی,
کفر می‌رفت تا اذان بدهد
دست شیطان به تیغ زهرآگین
فرق خورشید را نشان بدهد

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن