مدح و مرثیه امام حسن

اشعار ویژه (پیشنهادی)

قد هلالی

ای مسیح خانه ی مولی الموالی مجتبی
مظهر حُسن خدای لایزالی مجتبی
“ابن شهر آشوب” اینگونه روایت میکند
چون پیمبر صاحب شان و جلالی مجتبی

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن