کریم بن کریم

اشعار ویژه (پیشنهادی)

غمِ غربت

باید امشب بلند گریه کنیم
مثلِ زینب بلند گریه کنیم
که مرتب بلند گریه کنیم
سوخت از تب..‌. بلند گریه کنیم

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام حسن (ع)

هم نوا

آسمان هم نوای غربت تو
حرفی از قصّه ی فدک دارد
مقتلت واژه هایی از جنس
زخم های دل و نمک دارد

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات امام حسن (ع)

ماه کامل

تا که ذکر تو بجوشد دهن آمد به وجود
از دم و بازدم تو سخن آمد به وجود

بین ابروی تو پیوسته و بازو در هم
موقع جنگ دو شمشیر زن آمد به وجود

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات امام حسن (ع)

قسمتی از ایه ی مضطر

سهم مان از کل عالم گر حسن باشد بس است
ما غلامیم و اگر سرور حسن باشد بس است

گریه هایم را قیامت میخرد چون فاطمه
شافع من در صف محشر حسن باشد بس است

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

تیری که شد خطیر حسن بوده

تیری که شد خطیر حسن بوده
هم پیر هم مسیر حسن بوده

بی آنکه دست باز کند سائل
همواره دست گیر حسن بوده

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

به آب چهره نشویم که آب آلوده است

به آب چهره نشویم که آب آلوده است
لبی که تر نشود با شراب آلوده است

اگر که حک نکنم ذکر با حسن حتما
عقیق سرخ به روی رکاب آلوده است

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام حسن (ع)

ماتم زده ام , محفــلِ آقاست بهشتم

ماتم زده ام , محفــلِ آقاست بهشتم
در ماتم این شاه چه زیباست بهشتم
تــا خانه ی صدیقه ی کبراست بهشتم
هرجا که بسوزند همانجاست بهشتم
از عرش می آرند دَم “یا حســـنم” را
خوب است که با اشک بشویم دهنم را
بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام حسن (ع)

باید دوباره خیمه ی غم دست و پا کنیم

باید دوباره خیمه ی غم دست و پا کنیم
پرچم, کُتل, کتیبه, علم دست و پا کنیم

بعد از دو ماه گریه به ارباب بی کفن
اشکی برای شاه کرم دست و پا کنیم

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام حسن (ع)

کوزه ز دست خسته ام افتاد تا شکست

کوزه ز دست خسته ام افتاد تا شکست
قلبم ز بی وفایی یک آشنا شکست

از درد می زدم به زمین چنگ, زینبم
از لخته های خون لبم بی صدا شکست

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام حسن (ع)

بزم حسن حال وهوایش فرق دارد

بزم حسن حال وهوایش فرق دارد
از ابتدا تا انتهایش فرق دارد

اینجا همه کاره کریم اهل بیت است
آقا نگاهش بر گدایش فرق دارد

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن