یعسوب الدین

اشعار ویژه (پیشنهادی)

رویای هر شب

معنای جذر و مد نگاه تو ماه شد

زلفت گرفت چشم تو عالم سیاه شد

بر عاشقان ,نگاه به رویت رفاه شد

اینگونه شد که وصف تو همچون اله شد

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن