اشعار مدح حضرت علی

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

بوتراب

به اذن کوثر تو میزنم به ایوان دست
نمی زنند بدون وضو به قران دست

کسی که پاک نگشته ست با شراب ضریح
به آب دل نکند خوش ,بشوید از جان دستبیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

نور شمس

«درد» آمدیم لطف تو مارا دوا کند
شاید «غریبه» را نگهت آشنا کند

هر روزه دار پیش ضریح تو در نجف
با حبه های زرد عنب روزه واکند

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

رویای هر شب

معنای جذر و مد نگاه تو ماه شد

زلفت گرفت چشم تو عالم سیاه شد

بر عاشقان ,نگاه به رویت رفاه شد

اینگونه شد که وصف تو همچون اله شد

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

میشود ابوطالب

عروج, بال و پرش میشود ابوطالب
کمال, برگ و برش میشود ابوطالب

کسی که هست امیرِ تمامیِ عالم
بدون شک پدرش میشود ابوطالب

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

مدح حضرت امیرالمومنین (ع)

گاه شد مظهر خدا و گاه شد مظهر علی
من علی را در خدا دیدم خدا را در علی
روز اول از خودش یک نور واحد خلق کرد
نیم آن شد مصطفی و نیمه‌ی دیگر علی

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن