صفحه اصلی / شعر مدح و مناجات / شعر مدح امام حسين (ع) (page 17)

شعر مدح امام حسين (ع)

آفتابم سوز در نام و نشانم ریختند

آفتابم سوز در نام و نشانم ریختند پر خروشم از کران تا بیکرانم ریختند مستم از پیمانه و پیمان دوران الست جرعه ای قالوا بلی را در بیانم ریختند

ادامه »

از هرچه هست و نیست دگر بی نیاز شد

از هرچه هست و نیست دگر بی نیاز شد دست کسی که پیش کریمان دراز شد در لطف با گدا، چه کسی بهتر از حسین؟ لب تر نکرده ایم در خانه باز شد

ادامه »

بی شک گدای خانه ات آقا شود، حسین(ع)

بی شک گدای خانه ات آقا شود، حسین(ع) هر قطره زود پیش تو دریا شود، حسین!(ع) فیض گدایی تو به هر کس نمیرسد باید که زیر نامه اش امضا شود، حسین(ع)

ادامه »