شعر شهادت حضرت حمزه (ع)

حضرت حمزه(ع)

السلام علیک یا حمزه
جان عالم فدایتان آقا
السلام ای عموی پیغمبر
نور چشمان حضرت طاها

بیشتر بخوانید »

حضرت حمزه ع

السلام ای مسلمین و مسلمات

السلام ای مومنین و مومنات

السلام ای رهروان راه دین

السلام ای عاشقان بی قرین

بیشتر بخوانید »

امیر قلندر

دنیا مثال حمزه علمدار دیده ؛ نه!

پیغمبر شبیه تو غمخوار دیده ؛ نه!

کوه احد ز خویش قوی تر ندیده بود

مانند تو امیر قلندر ندیده بود

بیشتر بخوانید »

شعر روضه حضرت حمزه سیدالشهداء(ع)

غزوه ی ذوالعشیره در مدحت
اتّکا کرده است بر ابواء
شیر میدان روزهای نبرد
قوت بازوی رسول الله

بیشتر بخوانید »

شعر روضه حضرت حمزه سیدالشهداء(ع)

عبا رسید که گرما به پیکرت نرسد
و گرد و خاک به موی مطهرت نرسد
عبا رسید به جسمت قبول حرفی نیست
ولی خدا کند از راه, خواهرت نرسد
بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت حمزه سیدالشهداء(ع)

ای مسیحا دم رسول الله
چون علی مرهم رسول الله
سپر محکم رسول الله
عزّت پرچم رسول الله
بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت حمزه سیدالشهداء(ع)

حمزه که جان عالم و آدم فدای او
لب باز می‌کنم که بگویم رثای او

مردی که در شجاعت و هیبت نمونه بود
در غیرت و شکوه و شهامت نمونه بود
بیشتر بخوانید »

شعر روضه حضرت حمزه سیدالشهداء(ع)

باران گریه ام, نفس آسمان گرفت
خونت زمین که ریخت دل ارغوان گرفت
امروز بود سخت ترین روز زندگیم
از من تو را, عموی مهربان گرفت
بیشتر بخوانید »

شعر روضه حضرت حمزه سید الشهداء(ع)

از شیر غیر از شیر بودن برنمی آید
یعنی که درپای شما جز سر نمی آید
از سینه ات جز عشق احمد درنمی آید
مثل تو درکل عرب دیگر نمی آید
بیشتر بخوانید »

شعر روضه حضرت حمزه سیدالشهداء (ع)

تا همیشه غمت بر این دلهاست
گریه بر تو سفارش طاها ست

در مقامت همین بس است نبی
گفت حمزه سیدالشهدا ست
بیشتر بخوانید »

بستن
بستن