شعر خادمين روضه و هيئت

آداب روضه

قدیم وقت گرفتاری و بلا مردم
کنار منبر روضه نماز میخواندند
تمامِ سال فقط ظهر روز عاشورا
دو جمله روضه ی باز از ریاض میخواندند

خوب است روضه, روضه ی ارباب بهتر است

خوب است روضه, روضه ی ارباب بهتر است
از این جهت که گریه کن روضه مادر است

باید که طفل اشک بیاید به گونه ام
وقتی که پلک,دست به سینه دم در است

اینقدر به مجلس اش حسادت نکنید

اینقدر به مجلس اش حسادت نکنید
هی چوب میان چرخ هیئت نکنید
اصلا به شما چه؟!,”فاطمه” صاحب عزاست
در کار عزای او دخالت نکنید
رضا قربانی

جان بر کف زینبیه ام

یک بار دگر حرم حرم خواهد شد

مانند قدیم محترم خواهد شد

تا صحن تو گر پای جسارت برسد 

با تیغ یدالله قلم خواهد شد

دکمه بازگشت به بالا