شعر خادمين روضه و هيئت

سالگرد سید جواد ذاکر

خادم فراوان دارد این خانه
امّا کسی مانندِ قنبر نیست
حالا تمامِ شهر می دانند
هر ذاکری مدّاحِ حیدر نیست

بیشتر بخوانید »

خوب است روضه, روضه ی ارباب بهتر است

خوب است روضه, روضه ی ارباب بهتر است
از این جهت که گریه کن روضه مادر است

باید که طفل اشک بیاید به گونه ام
وقتی که پلک,دست به سینه دم در است

بیشتر بخوانید »

اینقدر به مجلس اش حسادت نکنید

اینقدر به مجلس اش حسادت نکنید
هی چوب میان چرخ هیئت نکنید
اصلا به شما چه؟!,”فاطمه” صاحب عزاست
در کار عزای او دخالت نکنید
رضا قربانی

بستن
بستن