محمد سجاد عادلی

شعر شهادت امام سجاد (ع)

به یاد واعطشا

در هر زمان و در همه جا گریه می کند
بین نماز و نافله ها گریه می کند

تشنه که می شود وسط روز بیشتر
دارد به یاد واعطشا گریه می کند

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن