شعر شهادت حضرت حمزه (ع)

برای اوج نوشتند بال وا شده را

برای اوج نوشتند بال وا شده را
نزول نیست، به معراج آشنا شده را

تو هَمزه اَحَد و حمزه اُحد هستی
چگونه شرح دهم جلوه ی دوتا شده را

بیشتر بخوانید »

عمویم حمزه یاری با وفا بود

عمویم حمزه یاری با وفا بود
حبیب و یاور دین خدا بود
سپاهِ لشگرم را، بود رهبر
شهیدان را امیر و شاه و سرور

بیشتر بخوانید »

می رفت تا که دِینِ خودش را ادا کند

می رفت تا که دِینِ خودش را ادا کند
این دشت را به تیر غمش مبتلا کند

تنهاترین مدافع اسلام، یک نفس
می رفت مثل باد که طوفان به پا کند

بیشتر بخوانید »

نیزه ها را سمت پهلویش ز بس انداختند

نیزه ها را سمت پهلویش ز بس انداختند
حامیِ دین نبی را از فرس انداختند

بی نَسَب ها چارسویش را گرفتند و سپس
حمزه را چون شیر در کنج قفس انداختند

بیشتر بخوانید »

آشفته دل و شیفته و عاشق رهبر

آشفته دل و شیفته و عاشق رهبر
آن یاور دین نبوی، یار پیمبر
مستِ گلِ رخسار نبی، واله و شیدا
پروانه صفت، او به طوافِ گلِ دلبر
دلداده ودلباختۀ ، احمد مختار

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن