صفحه اصلی / شعر شهادت اهل بيت (ع) / شعر شهادت حضرت حمزه (ع) (page 2)

شعر شهادت حضرت حمزه (ع)

می رفت تا که دِینِ خودش را ادا کند

می رفت تا که دِینِ خودش را ادا کنداین دشت را به تیر غمش مبتلا کندتنهاترین مدافع اسلام، یک نفسمی رفت مثل باد که طوفان به پا کند

ادامه »

نیزه ها را سمت پهلویش ز بس انداختند

نیزه ها را سمت پهلویش ز بس انداختندحامیِ دین نبی را از فرس انداختندبی نَسَب ها چارسویش را گرفتند و سپسحمزه را چون شیر در کنج قفس انداختند

ادامه »

آشفته دل و شیفته و عاشق رهبر

آشفته دل و شیفته و عاشق رهبر آن یاور دین نبوی، یار پیمبر مستِ گلِ رخسار نبی، واله و شیدا پروانه صفت، او به طوافِ گلِ دلبر دلداده ودلباختۀ ، احمد مختار

ادامه »