صفحه اصلی / شعر مدح و مناجات / شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع) (page 10)

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

شعر مدح و مناجات حضرت امیرالمومنین علی(ع)

مستی به سر از حد نصاب افتاده در بحر نجف مگر شراب افتاده ؟ آباد شود دین و دل و دنیایش در صحن تو هر کس که خراب افتاده

ادامه »

شعر مدح امیرالمومنین (ع)

شکرخدا که عمریست درپشت این درم من سرمایه دار شهرم مسکین حیدرم من لب تشنه ی شراب ساقی کوثرم من در مکتب ولایت شاگرد قنبرم من

ادامه »

شعر مناجات با سیدالشهدا (ع)

وقتی که نان ِفقر را دندان گرفتم از دست ِاو بوسه به جای نان گرفتم گفتند:”کفر است”و”نخواهد شد”ولی من حاجات را از این خداوندان گرفتم

ادامه »

شعر مدح امیرالمومنین (ع)

اگر که جامه ی مردی تمام ابریشمین باشد وگر سر تا به پای او زر و در و نگین باشد اگر او مالک ملک عراق و هند و چین باشد بسوزد در دل دوزخ چو هیزم آتشین باشد

ادامه »

شعر مدح امیرالمؤمنین

لحظاتی که خدا خلقت دنیا می کرد یاد از خال رخ حضرت مولا می کرد عالمی بود اگر، عین عدم بود و فقط مرتضی بود که با دست خود ابدا می کرد

ادامه »

شعر مدح امیرالمؤمنین (ع)

طُــرفهُ العِـینی سراپای وجودم را گرفت از خُدا ، تا در جهان اذن ورودم را گرفت خواستم بودونبود من شود اینگونه شد از منِ دُنیــا زده ، بودونبودم را گرفت

ادامه »

شعر مدح حضرت امیرالمومنین (ع)

بنا شده ست زمین و زمان به نام علی گرفته است قوام این جهان به نام علی برای اینکه مُشخّص شود عیـار دقیق شدند خَـلق خدا ، امتحان به نام علی

ادامه »

شعر مدح حضرت امیرالمومنین علی (ع)

بین گدایان هم مسیحی هم مسلمان است یعنی تمام کار عالم گیر این خانه ست وقتی که فرموده علی معیار و میزان است پس او هم انجیل است و هم آیات قرآن است

ادامه »