صفحه اصلی / شعر مدح و مناجات (page 5)

شعر مدح و مناجات

رو به سمت جمکرانت باز هم تب کرده ام

  با نگاهی از کرَم سرشار٬ حالم را بپرس خسته ام این روزها بسیار٬ حالم را بپرس رو به سمت جمکرانت باز هم تب کرده ام سوختم در حسرتِ دیدار٬ حالم را بپرس

ادامه »

برگرد

    دیده در حسرت دیدار شما مانده هنوز و به امید نگاهت دل ما مانده هنوز بوسه یک روز به خاک قدمت خواهم زد لب به امید همان بوسه به پا مانده هنوز

ادامه »

خاک قدوم تو جَبَل اقتدار ها

    ایوان تو قرارِ دِلِ بی قرار ها در گوشه چشم توست شکوه وقار ها گر جوی خون طلب کنی از عاشقان خویش صف می کشند در نظرت جان نثار ها

ادامه »