وحید قاسمی

شعر شهادت امام سجاد (ع)

خون این باغ گردن ِ پاییز

قسمت این بودبال و پر نزنی

مرد بیمار خیمهها باشی

حکمت این بودروی نی نروی

راوی رنج نینواباشی

 

بیشتر بخوانید »

شعر مصائب اسارت شام

الماس اشک

ازپشت بام بر سرمان سنگ می زنند

برزخم کهنه ی پرمان سنگ می زنند

وقتنزولِ سوره ی توحید بر لبت

ابلیسها به باورمان سنگ می زنند

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام سجاد (ع)

قسمت این بود

قسمتاین بود بال و پر نزنی

مردبیمار خیمه ها باشی

حکمتاین بود روی نی نروی

راویرنج نینوا باشی

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام سجاد (ع)

خون این باغ گردن ِ پاییز

قسمت این بود بال و پر نزنی
مرد بیمار خیمه ها باشیبیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام حسین (ع)

هق هق النگوها

وای من خیمه ها به غارت رفت
گیسویی روی نی پریشان شدبیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت رقيه (س)

خدا به خیر کند …

کلیم بی کفن کربلای میقاتی

خلیل بت شکن کعبه ی خراباتی

چه فرق می کند آخر به نیزه یا گودال؟

همیشه و همه جا تشنه ی مناجاتی

بیشتر بخوانید »

شعر مناجات امام حسين (ع)

همت کنید!

کشتی شکسته ایم که بی تاب مانده ایم

آشفته درتلاطم گرداب مانده ایم

 

رحمی کن ای اجل, که طواف حرم کنیم

درحسرت زیارت ارباب مانده ایم

 بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

حرمت بیت الحرام

درتن من جان علیست , خون به شریان علیست

هرطپش قلب من , ذکرعلی جان علیست

 

پتک به غمها بکوب , بردف تقوا بکوب

مست شدی پابکوب , مرشد مستان علیست

 بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت مسلم (ع)

آقا چه شد

آقاچه شد که حج شما نیمه کاره ماند

 شبهای شهر مکه چرا بی ستاره ماند

 

 بار سفر مبند, دلم شور می زند

 گویا قیامت است,مَلک صور می زند

 بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت مسلم (ع)

غائله ی کربلا

این خلق نابکار به ما پشت پا زدند

در ابتدای راه , حقیرانه جا زدند

ما را به چند کیسه ی درهم فروختند

مولا میا به کوفه , که قید تو را زدندبیشتر بخوانید »

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن