جدید ترین و زیبا ترین اشعار مذهبی

دردانه حیدر

از “غلام”خانه اش “مولا” اگر یادی کند
از محالات است “بنده” میل آزادی کند
از “خرابات” است چیزی به رعیت میدهند
حیف از آن که مستمندی قصد “آبادی” کند

ادامه »

عقیله می رسد دیگر

درخت معرفت داده ثمر حیدر، ثمر زهرا
در ایجاد جهان دارد اثر حیدر، اثر زهرا
دلیل آفرینش هست اگر حیدر، اگر زهرا
ندا آمد در این خانه : خبر حیدر! خبر زهرا!

ادامه »