شعر ولادت امام رضا (ع)

فیض

یا ربِ وقت سحر تقرب شب هاست
رو به کریمان زدن عبادت لبهاست
بستر بیمار وعده گاه طبیب است
خیری اگر میدهند برکت تب هاست

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

کبوترهای بی بال

یک سلام از ما جواب از سمت مرقد با شما
فطرس نامه بر تهران به مشهد با شما
باز هم میل زیارت کرده ایم از راه دور
نیت از ما، قصد از ما، رفت و آمد با شما

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

سیر و سلوک

از قطره ای به چشمه ی بی حد رسیده ایم
از فرش آمدیم و به گنبد رسیده ایم
سبز است پرچمت به زبرجد رسیده ایم
زائر پیاده شو که به مشهد رسیده ایم

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات امام رضا (ع)

نقّاره

وقتی به دست تو دلش را داد افتاد
وقتی نگاه تو بر او افتاد،افتاد

در حد یک انگور اشکش ریخت آن وقت
در حد مِی جوشید و در ایجاد افتاد

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

ارباب ربانی

ای مطرب مهتاب رو
حرفی بزن، چیزی بگو
زان شاه صاحب آبرو
فخر سریر ارتضا
سلطان‌علی‌موسی‌الرضا

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

امام رضا دارم

حرفِ من حرف دلای بی کَسه
یه امام رضا دارم واسم بَسه

میدونم صدام به آقام میرسه
یه امام رضا دارم واسم بسه

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

خانه‌یِ سلطان

امشب که خدا با تو نمایان شده آقا
انگار دلم تازه مسلمان شده آقا
از یاد بَرَد نامِ بهشتِ اَبَدی را
هرکس که دِلَش اهلِ خراسان شده آقا
بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

رسم عاشقی

هر کس به زلفش می رود در می رود جانش
پس خون ما هم گردن زلف پریشانش

ما هم به رسم عاشقی گشتیم، سلمانش
وقتی نوازش کرد ما را دست احسانش

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

میهـمانِ حـرمـم

این زمین وادیِ سرمَستان است
مملکتْ … مملکتِ سلطان است
هر کسی در حرمش مهمان است
شاملِ رحـمتِ بی پایان است
بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

غریبالغُرَبا

گِرِه‌ای سخت زد و بُغچه‌ی خود را برداشت
دلش اینبار هوایِ حرمی دیگر داشت
روستاییی فقیریست ولی باوَر داشت
شوقِ دیدار غریبالغُرَبا بر سر داشت

بیشتر بخوانید »

شعر مناجات با خدا

سنگم مزن

وقتی گناهکار ، خطا رفت ، راه را
هرگز گمان نداشت نبخشی گناه را

فریاد یا کریم از این نفسِ پر فریب
بس ، سوء ظن دمید منِ رو سیاه رابیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات امام رضا (ع)

آب سقا خانه

از گنبدش نورِ کرامت ها سرازیر است
خورشیدِ مشهد بر دِلِ عشّاق اکسیر است

وقتی که از یک عکس،شیری او پدید آورد
بالقوه آهو ی زمانت کرده اش شیر استبیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

باغ بهشت

سال ها دیده ی دل جانب رضوان داریم
این چنین میل تماشای تو جانان داریم
چون که دوریم ز تو حال پریشان داریم
رور و شب قبله ی جان سوی خراسان داریم

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات امام رضا (ع)

احساسِ شعف

از عشقِ رضا..نبضِ زمان در نوسان است
از برکتِ عشقش…نفسم در هیجان است

وقتی که دلم محفل آشوب و هیاهوست
آغوش حرم ،اَمن ترین جای جهان است

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

ای درتن بی تاب زمین،قلب تپنده
درگوش زمان اسم تو دیوانه کننده

همنام یداللهی واعجاب برانگیز
در دست تو هر معجزه یک برگ برنده

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

سُلطان

به این دلیل که کـویش، گـداش بیشتر است
رضا مساحت صحن و سراش بیشتر است

شبانه روز می آیند عـرضِ حاجت ها
به آن دیار که سُلطان، عطاش بیشتر است

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

صحن رضا

شب بود و شور بود و سلامِ فرشته‌ها
از عرش تا به فرش ، قیامِ فرشته‌ها
بارانِ شوق بود و امامِ فرشته‌ها
شب بود و گرمِ سجده تمامِ فرشته‌ها

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

ثامن‌الحجج

رخصت گرفت باد‌صبا از امام ما
تا که به محضرش برساند سلام ما

سائل سلام داد و کریمی علیک گفت
سلطان اشاره کرد نوشتند نام ما

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

آقای خراسان

دل سودا زده سامان نپذیرد هرگز
کافر چشم تو برهان نپذیرد هرگز
آنکه بیمار نگاهی شده هنگام سحر
منت مرهم و درمان نپذیرد هرگز
بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

هیبت سلطانی ات

سائل شدن پیش شما خیلی می ارزد
در این حرم دست دعا خیلی می ارزد

از هیبت سلطانی ات لالم دوباره
این گریه های بیصدا خیلی می ارزد

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن