جدید ترین و زیبا ترین اشعار مذهبی

تو را طلبیدم

وقتی در این طریق دویدن به من رسید
بینِ همه تو را طلبیدن به من رسید

از راه هر زمان که رسیدی به من برس
حالا که قرعه ی نرسیدن به من رسید

ادامه »

ای سربریده

گفته بگویم مادرم, قابل ندارد

نذر شما بال و پرم، قابل ندارد

میخواستم اینکه شبیه تو بمیرم

ای سربریده، این سرم قابل ندارد

حامد جولازاده

صهبای ناب

ای که با چشمان خود کردی ز عالم دلبری
در جوانی شیر مردی تو ز نسل حیدری
همسر محجوب تو چون تو مرید زینب است
گفت سر داده گل من تا بماند روسری
ادامه »