محمد جواد شیرازی

شعر شهادت امام كاظم (ع)

موسای آل احمد

موسای آل احمدم و برگزیده ام
جای وصال، غربت و دوری خریده ام
با اشتیاق جام بلا سر کشیده ام
چون زینبم، حماسه ی صبر آفریده ام

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

برکت سال نو

سین مثل “سحر” و “سردی عفوی نایاب”
سین “سجاده ی زوار” میانِ “سرداب”
سین “سائل” شدن حاتم و لطف ارباب
“سامرا”، “سینه زدن” تحت شعاع مهتاب

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

دردِ فراق

دردهایم شده تکرار، بهم ریخته ام
غم شده بر سرم آوار، بهم ریخته ام

بعد از عمری، سر پیری به خودم می نگرم
من کی ام؟ عبد گنهکار، بهم ریخته ام

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

دریا سخا

کوه اعتلا ز رفعت ام البنین گرفت
دریا سخا ز رحمت ام البنین گرفت

خورشید اگر که واسطه ی نور عالم است
نور از جمال و طلعت ام البنین گرفت

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

توبه کن

ای نفس، یا به خاطر آقا خطا نکن
یا بعد از این برای ظهورش دعا نکن

او از خدا به جای تو شرمنده می شود
باشد… تو از امام زمانت حیا نکن!!!

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

بهر امداد

باز در شهر رسیدی و نفهمید کسی
آشنایی طلبیدی و نفهمید کسی

درد این است که ما مدعی هجرانیم!
درد هجران تو چشیدی و نفهمید کسی بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

بهار بندگی ام

بهار بندگی ام را خودم خزان کردم
گناه کردم و از کرده ام زیان کردم

چقدر دل، سرِ آمال خویش آزردم
چه کارها که برای دو لقمه نان کردم

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

زهرا پاره‌ی جان من است

مدح زهرا را همین جمله کفایت می کند
چادرش حتی یهودی را هدایت می کند

ظاهرا روی زمین آمد و الا بین عرش
تکیه بر کرسی زده بر ما حکومت می کند

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

دلم گرفته

هزار شعله ی خون بر روی جگر دارم
دلم گرفته و خوب است چشم تر دارم

بده نشانی من را به حضرت موسی
گناه، از همه ی خلق بیشتر دارم

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

مقرب تر

نزد خالق هر کسی باشد فرودش بیشتر
در مسیر بندگی باشد صعودش بیشتر

اهل صوم و صمت باش و دل به پرحرفان مبند
مزبله وقتی بسوزد هست دودش بیشتر بیشتر بخوانید »

بستن
بستن