صفحه اصلی / شعر شهادت اهل بيت (ع) / شعر شهادت اميرالمومنين (ع) (page 10)

شعر شهادت اميرالمومنين (ع)

با کوله بار نان , شبِ آخر قیام کرد

با کوله بار نان , شبِ آخر قیام کرد مردی که هرچه داشت به کف وقف عام کرد یک در میان جواب سلامش نمی رسید آن که خدا به هر قدم او سلام کرد

ادامه »